FORENINGEN

Alle i klubben arbejder frivilligt - vi sætter en stor ære i at alle bidrager og vi hygger os imens!

Vores værdier

Vi har et sæt værdier, som vi arbejder ud fra i vores daglige drift.

De 4 væsentlige er:
Vi skal have det sjovt.
Vi skal have det godt med hinanden på det sociale område.
Vi skal tage godt mod nye medlemmer og gæster.
Vi skal forsat være i udvikling.

Vores omgivelser roser os for, at vi sætter barren højt, når det kommer til det sociale liv. Det gælder i hverdagen og til fest.

Det dejlige er, at vi som medlemmer er gode til at bakke hver aktivitet op. Det gælder vores 2 årlige fester, turneringerne og generalforsamlingen.

For at sikre at alle har lyst til at indgå en dialog med hinanden har vi bl.a. sikret, at der ikke skabes kliker ved at vi trækker lod hver gang vi spiller.

Om foreningen

Efter at have studeret Eurosports mange udsendelser om Bowls, tog tennisspillerne Palle Schorling og Mogens Bak-Jensen i 2015 initiativ til at bringe denne herlige sport til Kolding.

Der blev undersøgt om der var behov for en sådan forening – og det var der. KIF Bowls blev stiftet 2. oktober 2015 ved en stiftende generalforsamling.
Efterfølgende fik vi 2 baner og tilhørende rekvisitter hos KIFs Hovedforening – og så gik spillet i gang.

KIF Bowls er en af de få klubber, hvor der udelukkende spilles Bowls. Andre steder har man spillet som en senioraktivitet.

Lige nu har klubben 80 medlemmer (1. januar 2022).
Vi har nu taget bane nr. 12 i brug indendørs.
Det var hårdt tiltrængt, for at der ikke blev for mange spillere på banerne.

Ud over det lidt anderledes spil, der spilles hele verden rundt, så er vi en flok meget trofaste spillere, der møder op tirsdag og fredag eftermiddag til en spændende match, hvor vi trækker makkere.

I 2018 lavede vi en analyse på, hvor høj vores mødeprocent var. Det overraskede os, at den var hele 83 %.

Fra 2018 startede vi med at tage tirsdage fra kl. 12.45 – 15.00 i brug.

Bowls vinder fortsat frem i Danmark, så vi glæder os til at følge udviklingen.
Vores mål er at vokse i medlemstal, men det kræver at vi kan disponere over endnu flere baner. Med den udvikling der har været de seneste år, skal vi snart til at oprette ”ventelister”

Det var vores langsigtede mål at få etableret Danmarks første udendørsbaner.
Det lykkedes! Nu står der hele 4 baner med de internationale mål på 32 x 4,5 meter klar. De blev indviet 10. august 2019.

KIF Bowls er 1 af de 12 foreninger under KIF paraplyen.
DGI er vores hovedorganisation.

I 2021 fik vi indviet et dejligt klublokale som vi passer sammen med KIF Tennis og KIF Paddel.
Klubhuset gør, at vores sociale liv er blevet endnu bedre.

I 2022 får vi gjort anlægget helt færdigt med bænke. Den store grill har vi meget fornøjelse af.

Bestyrelsen & Kontakter

Palle Schorling
2045 5384
Formand
Sponsoransvarlig
Johnny Hansen
2232 6129
Næstformand
Udendørskontakt
Ole Hjort
28900549
Kasserer
Hans Ole Gormsen
2425 2342
Sekretær
Mette Vagner
3022 2158
Kommunikationsansvarlig
Gert Pedersen
60177727
Udendørs ansvarlig
Erling Christen
30523420
Bestyrelses suppleant
Lis Moltrup Nielsen
6095 6552
2. suppleant
Tove Skov
2986 3021
Revisor
Doris Lind
2944 7748
Revisor suppleant
Agner Skov
2986 3021
Altmulig mand
Lasse Rasmussen
2082 6535
Regel-/konkurrence

Udvalg

For at sikre at vi har styr på vores organisation, har vi nedsat 3 permanente udvalg.

Regel- og turneringsudvalg
Et udvalg, der tager sig af vores regelfortolkninger.
Vi arbejder efter DGIs regelsæt, men vi har foretaget nogle få forskellige småjusteringer, så det passer til vores måde at spille på.
Når vi selv arrangerer stævner – eller vi tager ud til andre klubber, så spiller vi efter de autoriserede regler.

Kommunikationsudvalg
For at sikre at vi både indadtil og udadtil har en god dialog med vores medlemmer,  sponsorerne og til andre relationer, har vi nedsat et udvalg.
Det ene tager sig af udformningen af vores hjemmeside www.kifbowls.dk.
Det andet tager sig af vores Facebook aktiviteter på kifbowls/kifbowlsmedlem

Vedtægter

KIF Bowls er en forening der er stiftet med det formål at fremme interessen for Bowls, skabe de bedste muligheder for udøvelsen af spillet og styrke sammenholdet blandt foreningens medlemmer. 

 

Læs Vedtægterne for KIF Bowls her

Arrangementer

Faste årlige arrangementer:

Sæsonstart udendørs i uge 1 – hyggeturnering med handsker.
Nytårsturnering midt i januar – hold fra hele landet.
Den årlige generalforsamling i marts.
Årlig sæsonafslutning indendørs midt i maj.
Åbent hus medio august inden sæsonstart. 
Grillaften ca. 10. september.
Julehygge – glögg/æbleskiver grillen ca. 4. december.
Julefrokost og Juleturnering ca. 15. december.