Vores værdier

Vi har et sæt værdier, som vi arbejder ud fra i vores daglige drift.

De 4 væsentlige er:
– Vi skal have det sjovt
– Vi skal have det godt med hinanden på det sociale område
– Vi skal tage godt mod nye medlemmer og gæster
– Vi skal forsat være i udvikling

Vi skal have det sjovt
Vores omgivelser roser os for, at vi sætter barren højt, når det kommer til det sociale liv. Det gælder i hverdagen og til fest. Det dejlige er, at vi som medlemmer er gode til at bakke hver aktivitet op. Det gælder vores 2 årlige fester, turneringerne og generalforsamlingen.
Vi er altid med, hvor der sker noget.

Have det godt med hinanden
For at sikre at alle har lyst til at indgå en dialog med hinanden har vi bl.a. sikret, at der ikke skabes kliker ved at vi trækker lod hver gang vi spiller.
Det samme gør sig gældende, når vi mødes – ingen skal føle sig udenfor med mindre de selv vælger det. Ingen skal tvinges til noget.

Tage godt mod nye medlemmer og gæster
Vi sætter pris på, at nye medlemmer og gæster kan lide at komme hos os.
Derfor er vi meget bevidste om, at vi er en Velkomstforening.
Alle der er i berøring med os skal føle varmen, vi møder alle med.

– og vi kan se alle muligheder i udvikling
Som klub har vi næsten fra start af set MULIGHEDERNE.

Efter en stille start fra klubbens etablering tog vi et par år efter beslutningen om, at vi skulle fortsætte med at have hyggen og det sjove som prioritet 1, men at vi gerne ville gøre klubben endnu bedre for medlemmernes skyld.

Det medførte, at vi søgte flere steder efter midler til at øge f.eks. vores remedier. Og det fik vi !

Senere har vi fået mange nye medlemmer, så nu går pengene til at vedligeholde bl.a. banerne. Det at vi er blevet så mange, stiller nye krav til os om, at vi fortsat finder på nye ting.

Den største opgave i klubbens tid har været etableringen af udendørs arealet med de 4 baner. Virkelig noget der trak tænder ud.

”Stilstand er noget man går i stå af” kan godt være klubbens motto både som person og klubmæssigt.