Udvalg

For at sikre at vi har styr på vores organisation, har vi nedsat 3 permanente udvalg.

Regel- og turneringsudvalg

Et udvalg der tager sig af vores regelfortolkninger.

Vi arbejder efter DGIs regelsæt, men vi har også foretaget nogle forskellige småjusteringer, så det passer til vores måde at spille på. Når vi selv arrangerer stævner – eller vi tager ud til andre klubber, så spiller vi efter de autoriserede regler.

Kommunikationsudvalg

For at sikre at vi både indadtil og udadtil har en god dialog med vores medlemmer, vores sponsorer og andre relationer har vi nedsat 2 udvalg.

Det ene tager sig af udformningen af vores hjemmeside www.kifbowls.dk, så den mindst en gang i kvartalet er ajour. Det andet tager sig af vores Facebook aktiviteter på kifbowls. Her kan dem der går ind på siden se de seneste nyheder og billeder.

Baneudvalget

Både inden- og udendørs har vi gode folk der sikrer, at vores baner altid har det professionelle udtryk, som de har. De sikrer at banerne indendørs bliver udskiftet, når de er ved at være modne til det. Samtidig er det dem, der sørger for at vores kugler og remedier er i orden.