Udendørs bowls

Om spillet
Normalt kan man i de engelsk talende lande finde baner til udendørs brug.
Ofte med græs der slås som en green, men også på kunststof baner som vores.

Det spilles på meget længere og brede baner – og uden en centerblok (som mange indendørs spillere vil nyde!). Se mere om banen under fanen ”Banen”.

Måden man spiller på svarer nogenlunde til reglerne fra indendørs. Dog er der en del ændringer. Se fanen ”Spillet udendørs”.

Selve spillet er ens. Det ligner fortsat meget curling og man tæller på samme måde.

Hvis man er i tvivl, så står reglerne også på et banner på den ene port til venstre for banerne.

Kort om spillerne
På hvert team er der en, to, tre eller fire spillere.
Den første der spiller benævnes ”Etter”, den 2. der spiller er ”Toer”, den 3. ”Treeren” – og endelig den sidste spiller – Skipperen.

Man kan have en neutral markør.

Når der er en eller to spillere på hvert hold, bruger hver spiller fire kugler. Med tre spillere på hvert hold bruger hver spiller tre kugler, hvorimod der kun bruges 2 pr. spiller, hvis der er 4 på hvert hold.

Spillet
Der trækkes lod (plat eller krone) om hvilket hold, der spiller først eller sidst.
Den første spiller placerer måtten på midterlinjen mindst to meter fra bagkanten af banen og ikke længere frem end der er mindst 25 m til den fjerneste ende.

Efterfølgende spiller etteren Jack ud på banen, centrerer måtten og ruller Jack så langt som skipper angiver. Dog skal den være forbi 25 m markeringen, men ikke længere end der er mindst 2 m til den fjerneste ende. Der skal dog være mindst 23 m fra måttens forkant til hvor Jack standser. Skipper flytter Jack på tværs under anvisning fra første spiller, indtil denne tilkendegiver over for skipper, at Jack ligger på midterlinjen.

Efterfølgende er det etteren på det hold der har vundet den seneste ”ende”, der nu triller Jack ud. De øvrige spillere står bag måtten. Se rollerne på spillerne på siden ”Spillet udendørs” på den fane.

Spilleren på måtten tager et skridt frem, når kuglen trilles. Bagerste fod skal være på eller inde over måtten når kuglen slippes.
Deltagerne triller derefter skiftevis mellem ”etterne”, skiftevis mellem ”toerne” osv. indtil alle, bortset fra Skipperne, som står ved Jack, har trillet deres kugler.

Nu går de spillere, som har trillet deres kugler til et sted bag Jack, mens skipperne går til måtten og triller deres kugler. Point udregnes i forhold til det antal kugler, der ligger nærmere Jack end modstandernes nærmeste.
Der spilles 12, 18 eller 21 ender medmindre andet er aftalt.

Det er matchlederne fra hvert hold, der bestemmer antallet af ender. Ved testender ligger Jack fast og kuglerne fjernes efter hvert skud.

Særlige betingelser
Hvis Jack i udspillet spilles ud af banen eller er for kort, får modstanderen Jack og skal nu forsøge at trille den ind i det lovlige område. Hvis Jack også fejlleveres denne gang, skal den lægges 2 meter fra grøften.

Kugler, der ender udenfor banen, hvad enten de trilles eller skubbes ud, er døde og skal fjernes og placeres bag den fjerneste grøft. En undtagelse er dog de kugler, som på deres vej berører Jack. Disse kugler betegnes ”toucher” og er stadig i spil (leven-de), selv om de ender i grøften. En toucher skal mærkes med kridt. Dette gælder dog ikke kugler, der bliver skubbet ind i Jack. En toucher er dog en død kugle, hvis den trilles eller skubbes ud over sidelinjen.

Normalt er det efter de gældende regler hos DGI at hvis Jack i spillet skubbes ud over sidelinjen, er enden død og uden point. I den næste ende er det den spiller, der startede den døde ende, der skal starte.

Hos os i KIF Bowls placeres den Jack, der er spillet ud på Jacklinjen tættest på måtten. Derved tager spillet ikke så lang tid, som det ellers kunne tage.

Hvis Jack skubbes bag banen, skal den ligge i grøften eller lige bag, hvor den krydsede baglinjen. Jack skal så tydeligt markeres med et mærke, hvor den ligger.