bowlsindendørsbowlstopunderside

Indendørs bowls

Om indendørs Bowls
Bowls er et spil, hvor målet er at rulle en lidt asymmetrisk kugle kaldet bowls nærmest til en noget mindre hvid kugle kaldet JACK.
Spillet stammer fra De britiske øer og er oprindeligt blevet spillet på græsplæner og meget plane filtbaner og i store haller. Det reducerede spil, som vi bruger indendørs, er blevet meget populært her i Danmark, men der er stadig forholdsvis langt mellem klubberne. Vi er en af de få klubber, der udelukkende koncentrerer sig om Bowls.

Som den eneste klub i Danmark har KIF Bowls lavet deres udendørs baner med internationale mål.

DGI har oprettet en særlig Bowls sektion – og det er dem, der har hjulpet os i gang. Tak til Karen Damborg og Poul, DGI Vestjylland Bowls, for en rigtig god introduktion til spillet – og hjælpen bagefter.

Spillet ligner curling, og pointtællingen er da også næsten ens. Kan spilles af både kvinder og mænd i alle aldre og kræver ikke større fysisk udfoldelse – alle kan deltage.

Vi vurderer løbende, om vi også skal etablere en ungdomsafdeling (skoleelever), en gruppe for studerende og en voksen afdeling. Disse ting foregår typisk i fritiden.

Indendørs spilletider
Sæsonen går fra den 1. september til 30. maj året efter.

Hvornår spiller vi?
For begge vores spilledage er det vigtigt, at alle er til stede senest et kvarter før start, således at vi er klar til at spille kl  hhv 10/13.

 Vi spiller:

fredag  kl. 10.00 – 12.00.

tirsdag: kl. 13.00 – 15.00.

Hvad dækker kontingentet?

Kontingentet dækker bl.a. de ca. 33 spilledage på en sæson.

Der serveres gratis kaffe/the i pausen. 
Den sidste fredag i måneden samles en del af medlemmerne til frokost i  caféen. (egenbetaling).

Rekvisitter
Som nyt medlem får du udleveret et sæt spilleregler om Bowls spillet.

Når du har spillet den første Bowls-kugle kan det godt være, at du synes, at det er lidt svært. Men efter meget kort tids træning bliver også du sikkert fortrolig med både spil og regler. Alle vores medlemmer står altid klar til at hjælpe dig. Mest dine holdkammerater, men også trænere.

Du skal ikke bruge penge på udstyr, da klubben stiller alle remedier til rådighed.

Det eneste vi beder dig om, er at tage rene indendørs sko med til at spille i. Vores baner er sarte over for snavs og urenheder. Så dem passer vi på !

Rekvisitter i Bowls

Et helt sæt består af:
Et tæppe på 2 x 13,30 m
2 x 8 bowls (kugler, 8 sorte og 8 brune). “En Bowls kugle vejer 670 gram”.
På 3 mands teams spiller vi til daglig med 3 kugler hver. Det samme gør sig gældende, når vi er til turneringer.
1 Jack (mindre hvid kugle)
1 centerblok – en tværstillet forhindring midt på banen. Vi kalder den ”betjenten”.
2 fenders (trækasser, der afslutter tæppet i begge ender).
2 fodmåtter – en i hver ende af tæppet.
1 scorekort-plade.
Scorekort.
2 kridtspray – en til hver ende af tæppet.

Et måle “apparat” i hver side hvis der er tvivl om, hvem der er tættest på Jack.

Bowlskugler er tungere i den ene side (den med fabrikantens logo på). Det skyldes en metalskive, der er lagt ind i kuglen, når den bliver støbt.
På den samme måde som en curlingsten vil en bowlskugle under sit løb ”curve” mod den tunge side og således gerne ramme Jack uden at røre centerblokken.

Hos os kaldes centerblokken typisk ”betjenten”.

Bowls må aldrig kastes, men skal trilles.

3 mandsspil
Spillerens opgaver i et 3 mandsspil

Etter
Placerer måtte + træpinde.
Tjekker at Jack ligger på Jacklinjen inden spillet starter.
Spiller sine kugler og sørger for, at alle bliver bag fenderen.

Toer
Ansvarlig for målområdet, når Skipper spiller.
Har også ansvar for opmåling og at føre scorekortet.
Skal kridtmarkere alle touchers, og fjerne markeringen igen på dem, der er døde eller når enden er spillet færdig. Placerer bowls i fenderen, når enden er færdigspillet.
Toerne må gå til grænselinjen ved et annonceret hårdt skud (en ”firing”)

Skipper
”VinderSkipper” placerer Jack på Jacklinjen og har ansvaret for målområdet.
Skipper har det overordnede ansvar og hendes/hans råd SKAL følges af sit holds spillere, så skuddet kommer derhen, hvor det er bedst for holdet.
Er toerne ikke enige om resultatet af opmålingen, har Skipperne det sidste ord. Ved stævner er det en valgt dommer.

Når fodmåtten er i Skippers besiddelse, må han tjekke målområdet inden kugle 2 og 3 spilles. Kuglen må ved disse tjek IKKE medtages over grænselinjen.
Alle spillere, der ikke er i besiddelse af fodmåtten, skal holde sig i god afstand bag fenderen og ikke forstyrre spillet!

I realiteten er det kun toerne der som er de eneste må gå på tæppet, da det ellers slides for meget ved at alle går ind på det.

De korte regler
”De korte regler” – og vores lidt tilrettede

For hvert nyt medlem bliver der udleveret et sæt af DGI’s korte regler .

Lokalt – Vi har nogle lidt anderledes korte regler, der står beskrevet på den folierede side, som vi bruger på scoretavlen når vi spiller.

Hvordan spiller vi
Bowls spilles af to hold med 1 til 4 deltagere på hvert hold.
Alle spillere har samme antal bowls. Det ene hold med sorte og det andet med brune.

Der trækkes lod om hvilket hold der begynder med at spille. Vinderen kan vælge at spille først, eller hvis det ikke tidligere er besluttet, hvilken farve bowls holdet ønsker.

Hvert hold har en aftalt rækkefølge, der skal spilles i (etter, toer, treer og skipper). Denne rækkefølge gælder for hele spillet og føres på scorekortet.
Lokalt – Dog har vi den regel, at vi ved ”pausen” kan skifte skipper, hvis der er 100% enighed om den beslutning. Hvis ikke, så fortsætter spillet som det startede.
Denne lokale regel gælder ikke ved turneringer, medmindre det er aftalt. Baggrunden er at det kan give et mere jævnbyrdigt og sjovere spil.

Et prøvekast fra hvert hold kan spilles før et spil. Et spil anses ikke for at være påbegyndt, før første gældende bowl er spillet.

I tilfælde af uafgjort ende (f.eks. pga. at Jack er ude af banen / lutter døde bowls) skal det hold, der begyndte forrige ende begynde igen efter DGIs regler.
Lokalt – Her har vi en lokal regel for at sikre, at vi når at blive færdige indenfor de 2 timer, som vi typisk har til rådighed. I den situation placeres Jack på Jack-linjen nærmest mod spilleren.

Fodmåtten anbringes ved banens forkant mellem markeringerne og med den korte side mod banen i den ende spillet startes – startområdet.
Spilleren skal have sin ene fod på måtten og den anden indenfor afleveringslinjerne, når han spiller sin bowl, ellers dømmes der fodfejl og bowlen er ude af spillet og skal straks fjernes fra banen.

En bowl skal afleveres indenfor afleveringslinjerne (dvs. hånd og krop skal være indenfor linjerne) i startområdet ellers dømmes fejl og bowlen ude af spillet og skal straks fjernes fra banen.

Etter på det begyndende hold spiller sin første bowl så tæt på Jack som muligt. Herefter spiller etteren på det andet hold sin første bowl. Etter på første hold spiller sin næste bowl og således fortsættes indtil begges bowls er brugt.
Herefter er det Toer på første hold, der spiller sin første bowl og Toer på andet hold spiller sin første bowl osv.
Skipperne fra begge hold opholder sig ved målområdet, og er ”dommere” med hensyn til, om bowls er levende eller døde. De øvrige spillere opholder sig bag startområdet, og afventer deres tur.
Når det er Skippernes tur til at spille skifter alle plads, og det er så etterne fra begge hold, der er ”dommere”.
Det er Skipperens der anbefaler bowlens rute og slutplacering. Det foregår lige som i curling.
Når alle bowls er i ro ved målområdet opgøres point. Det hold, som har bowls nærmest Jack får point. Man tæller point så længe holdets bowls er nærmere Jack end det andet holds. Der er altså kun et hold, som får point.
Hvis en brun og en sort bowl er lige langt fra Jack kaldes det en bundet ende. Den tæller som en spillet ende men ender 0-0. Nu er ”enden” afsluttet.
Et spil hos os består af 8 eller 9 ender – normalt 9. I den første time inden pausen når man så mange ender man kan. Efter den tiltrængte pause spiller vi så resten.

En bowl er ude, hvis den triller ud over tæppekanten eller ikke når over grænsen (den hvide tværstreg før Jack-linjen), hvis den rammer centerblokken eller går i grøften uden af have ramt Jack.
Rammes Jack af en bowl, men forbliver på banen fortsætter Jack til sin nye position. En sådan bowl kaldes en ”toucher” og den kridtmarkeres.
En bowl der rammer Jack og forbliver på banen, også selvom den efterfølgende går i grøften er stadig levende.

Det store regelsæt

Klik på billedet for at se hele instruktionen

meadow, field, grass-3375052.jpg

Introduktion til Bowls

Klik på billedet og få en introduktion til Bowls

Læs mere  om Bowls her: DGI BOWLS