Regler & Rekvisitter

Regler & Rekvisitter – Indendørs

Som nyt medlem får du udleveret et sæt spilleregler om Bowls spillet.
Når du har spillet den første Bowls-kugle kan det godt være, at du synes, at det er lidt svært. Men efter meget kort tids træning bliver også du sikkert fortrolig med både spil og regler. Alle vores medlemmer står altid klar til at hjælpe dig. Mest dine holdkammerater.

Du skal ikke bruge penge på udstyr, da klubben stiller alle remedier til rådighed.

Det eneste vi beder dig om, er at tage rene indendørs sko med til at spille i.  Vores baner er sarte over for snavs og urenheder. Så dem passer vi på !

KORT OM BOWLS

Et tæppe på 2 x 13,30 m

2 x 8 bowls (kugler, 8 sorte og 8 brune). “En Bowls kugle vejer 670 gram”.

På 3 mands teams spiller vi til daglig med 3 kugler hver. Det samme gør sig gældende, når vi er til turneringer.

1 Jack (mindre hvid kugle)

1 centerblok – en tværstillet forhindring midt på banen

2 fenders (trækasser, der afslutter tæppet)

2 fodmåtter – en i hver ende af tæppet

1 scorekort-plade

Scorekort

2 kridtspray – en til hver ende af tæppet.

Bowls kugler er tungere i den ene side (med fabrikantens logo).                        Herved vil en bowls under sit løb curve mod den tunge side og således gerne ramme Jack, uden at røre centerblokken. Hos os kaldes centerblokken typisk ”betjenten”.

Bowls må aldrig kastes, men skal trilles. 

Bowls spilles af to hold med 1 til 4 deltagere på hvert hold. Alle spillere har samme antal bowls. Det ene hold med sorte og det andet med brune.

Der trækkes lod om hvilket hold der begynder med at spille. Vinderen kan vælge at spille først, eller hvis det ikke tidligere er besluttet, hvilken farve bowls holdet ønsker.

Hvert hold har en aftalt rækkefølge, der skal spilles i (leder, toer, treer og skipper). Denne rækkefølge gælder for hele spillet og føres på scorekortet.

Et prøvekast fra hvert hold kan spilles før et spil. Et spil anses ikke for at være påbegyndt, før første gældende bowl er spillet.

Skipper på det hold der har vundet de foregående ”ende” starter med at placerer Jack på den hvide midterlinje, Jack-linjen i enden af banen – målområdet.

I tilfælde af uafgjort ende (f.eks. pga. døde bowls) skal det hold, der begyndte forrige ende begynde igen.

Fodmåtten anbringes ved banens forkant mellem markeringerne og med den korte side mod banens korte side, i den ende spillet startes – startområdet.

Spilleren skal have sin ene fod på måtten og den anden indenfor afleveringslinjerne, når han spiller sin bowl, ellers dømmes der fodfejl og bowlen er ude af spillet og skal straks fjernes fra banen.

En bowl skal afleveres indenfor afleveringslinjerne (dvs. hånd og krop skal være indenfor linjerne) i startområdet ellers dømmes fejl og bowlen ude af spillet og skal straks fjernes fra banen.

Leder på det begyndende hold spiller sin første bowl så tæt på Jack som muligt. Herefter spiller Leder på det andet hold sin første bowl. Leder på første hold spiller sin næste bowl og således fortsættes indtil begge lederes bowls er brugt.

Herefter er det Toer på første hold, der spiller sin første bowl og Toer på andet hold spiller sin første bowl osv.

Skipperne fra begge hold opholder sig ved målområdet, og er ”dommere” med hensyn til, om bowls er levende eller døde etc.

De øvrige spillere opholder sig ved startområdet, og afventer deres tur. Når faciliteterne tillader det, skal spillerne stå godt tilbage fra tæppet, når andre spiller.

Når det er Skippernes tur til at spille, skifter alle plads, og det er så Leder fra begge hold, der er ”dommere”. 

Det er skipperens der anbefaler bowlens rute og slutplacering. Det foregår lige som i curling.

Når alle bowls er i ro ved målområdet opgøres point. Det hold, som har bowl nærmest Jack får point. Man tæller point så længe holdets bowls er nærmere Jack end det andet holds bowls. Der er altså kun et hold, som får point.

Når en Jack spilles ud af banen er enden slut ifølge DGIs regler. Men den tæller ikke Den tæller ikke tæller ikke som en spillet ende, enden spilles igen i samme retning.

Lokalt placeres den udspillede Jack på det nærmeste punkt på ”Jack-linjen”. 

Hvis en brun og en sort bowl er lige langt fra Jack kaldes det en bundet ende. Den  tæller som en spillet ende, men ender 0-0. Nu er ”enden” afsluttet.

Et spil består os af 8 eller 9 ender. I den første time inden pausen når man så mange ender man kan. Efter den tiltrængte pause spiller vi så resten.

En bowl er ude, hvis den triller ud over tæppekanten eller ikke når over grænsen (den hvide tværstreg før Jack-linjen), hvis den rammer centerblokken eller går i grøften uden af have ramt Jack.

Rammes Jack af en bowl, men forbliver på banen fortsætter Jack i sin nye position.

En bowl, der rammer Jack og forbliver på banen, også selvom den efterfølgende går i grøften, er stadig levende og kaldes en ”toucher” og markeres med kridt.