Om foreningen

KIF Bowls er en ny forening.
Efter at have studeret Eurosports mange udsendelser om bowls over 2015 tog tennisspillerne Palle Schorling og Mogens Bak-Jensen initiativ til at bringe denne herlige sport til Kolding.

Først undersøgte de om der var behov for en sådan forening – og det var der. KIF Bowls blev stiftet 2. oktober 2015 ved en velbesøgt stiftende generalforsamling.
Efterfølgende fik vi 2 baner og tilhørende rekvisitter hos KIFs Hovedforening – og så gik spillet i gang.
Vi fik hurtigt etableret et godt samarbejde med Ældresagen.

KIF Bowls er en af de få klubber, hvor der udelukkende spilles bowls. Andre steder har man spillet som en senioraktivitet.

Lige nu har klubben 80 medlemmer (1. januar 2022).
Vi har nu taget bane nr. 12 i brug indendørs.
Det var hårdt tiltrængt, for at vi ikke ville blive for mange spillere på banerne.
Der skal være god plads til alle.

Ud over det lidt anderledes spil, der spilles hele verden rundt, så er vi en flok meget trofaste spillere, der møder op fredag efter fredag til en spændende match, hvor vi trækker makkere.

I 2018 lavede vi en analyse på, hvor høj vores mødeprocent var. Det overraskede os, at den var hele 83 %.

Fra 2018 startede vi med at tage tirsdage fra kl. 12.45 – 15.00 i brug.

Bowls vinder fortsat frem i Danmark, så vi glæder os til at følge udviklingen.
Vores mål er at vokse i medlemstallet, men det kræver at vi kan disponere over endnu flere baner. Med den udvikling der har været de seneste år, skal vi snart til at oprette ”ventelister” – ha, ha.

Det var vores langsigtede mål at få etableret Danmarks første udendørsbaner.
Det lykkedes! Nu står der hele 4 baner med de internationale mål på 32 x 4,5 meter klar. De blev indviet 10. august 2019.

Vi søger fortsat midler via fonde, og vi har fået dejligt mange loyale sponsorer.

KIF Bowls er 1 af de 12 foreninger under KIF paraplyen.
DGI er vores hovedorganisation.

I 2021 fik vi indviet et dejligt Klublokale som vi passer sammen med KIF Tennis og KIF Padel.
Klubhuset gør, at vores sociale liv er blevet endnu bedre, selv om vi ikke troede det.

I 2022 får vi gjort anlægget helt færdigt med bænke. Den store grill har vi meget fornøjelse af.