Om foreningen

KIF Bowls er en meget ny forening.
Efter vi hen over 2015 havde studeret Eurosports mange udsendelser tog Palle Schorling og Mogens Bak-Jensen initiativ til at bringe denne herlige sport til Kolding.

Først undersøgte de om der var behov for en sådan forening. KIF Bowls blev stiftet 2. oktober 2015 ved en velbesøgt stiftende generalforsamling.
Efterfølgende lånte vi os frem til 2 baner og tilhørende rekvisitter hos KIFs Hovedforening – og så gik spillet i gang. Vi fik hurtigt etableret et godt samarbejde med Ældresagen. 

KIF Bowls er en af de få klubber, hvor der udelukkende spilles bowls. Andre steder man spillet som en senioraktivitet. Lige nu har klubben ca. 70 medlemmer (1. oktober 2019). 

Nu har vi taget bane nr. 11 i brug. Det var hårdt tiltrængt, for at vi ikke ville blive for mange spillere på banerne. Der skal være god plads til alle.

Ud over det lidt anderledes spil, der spilles hele verden rundt, så er vi en flok meget trofaste spillere, der møder op fredag efter fredag til en spændende match, hvor vi trækker makkere. I 2018 lavede vi en analyse på, hvor høj vores mødeprocent var. Det overraskede os, at den var hele 83 %. 

Fra 2018 startede vi med at tage tirsdage fra kl. 12.45 – 15.00 i brug.

Bowls vinder fortsat frem i Danmark, så vi glæder os til at følge udviklingen.

Vores mål er at vokse i medlemstallet, men det kræver at vi kan disponere over endnu flere baner. Med den udvikling der har været de seneste år, skal vi snart til at oprette ”ventelister” – ha, ha.

Vi søger fortsat via fonde, og vi har fået dejligt mange loyale sponsorer.

Vores langsigtede mål var at få etableret Danmarks første udendørsbaner. Det lykkedes! Nu står der hele 4 baner med de internationale mål på 32 x 4,5 meter. De blev indviet 10. august 2019.

KIF Bowls er 1 af de 10 foreninger under KIF paraplyen.

DGI er vores hovedorganisation.