Kuglestørrelser og Regler

Kuglestørrelse:

Her finder du en oversigt over kuglestørrelser fra Taylor Bowls i Skotland.

https://www.taylorbowls.com/uploads/files/1553171254TaylorBowlsCatalogue2019B.pdf

”Vi spiller udelukkende med ”ACE” kugler”. Det er vigtigt, at man spiller med den kugle, der passer til din hånd. Spørg en af vores instruktører, hvis du er i tvivl.

Regler udendørs bowls

1.  Spillere
På hvert hold er der en, to, tre eller fire spillere. Den sidste spiller på hvert hold er skipper. Når der kun spilles med en spiller på hvert hold, er det nødvendigt at have en neutral markør.
Når der er en eller to spillere på hvert hold, bruger hver spiller fire kugler. Med tre spillere på hvert hold bruger hver spiller tre kugler, hvorimod der kun bruges to kugler pr. spiller med fire mand på hvert hold.

2.  Bane og udstyr
Banen er 32 m lang og 4,5 m bred. Før spillerne kommer på banen, skal banen markeres med hvide markeringer på midterlinjen og i hjørnerne.
Måtten skal være 60 x36 cm.
Jack er hvid.
Målebånd til at måle afstande mellem kugler og Jack.
Banen kræver flade sko.

3.  Spillet
Der trækkes lod (plat eller krone) om hvilket hold, der begynder.
Den første spiller placerer måtten på midterlinjen mindst to meter fra bagkanten af banen og ikke længere frem end der er mindst 25 m til den fjerneste ende. Første spiller centrerer måtten og ruller Jack så langt som skipper angiver, dog skal den være forbi 25 m markeringen, men dog ikke længere end der er mindst 2 m til den fjerneste ende. Der skal dog være mindst 23 m fra måttens forkant til hvor Jack standser. Skipper flytter Jack på tværs under anvisning fra første spiller, indtil denne tilkendegiver over for skipper, at Jack ligger på midterlinjen. Samme spiller som først trillede Jack triller også den første kugle. De øvrige spillere står bag måtten.
Spilleren på måtten tager et skridt frem når kuglen trilles. Bagerste fod skal være på eller inde over måtten når kuglen slippes.
Deltagerne triller derefter skiftevis mellem ”etter”, skiftevis mellem ”toer” osv. indtil alle, bortset fra skipperne, som står ved Jack, har trillet deres kugler. Nu går de spillere, som har trillet deres kugler til et sted bag Jack, mens skipperne går til måtten og triller deres kugler.
Point udregnes i forhold til det antal kugler, der ligger nærmere Jack end modstandernes nærmeste.
Der spilles 18 eller 21 ender medmindre andet er aftalt. Det er matchlederne fra hvert hold, der bestemmer antallet af ender. Ved testender ligger Jack fast og kuglerne fjernes efter hvert skud.
4.  Særlige betingelser
Hvis Jack i udspillet spilles ud af banen eller er for kort, får modstanderen Jack og skal nu forsøge at trille den ind i det lovlige område. Hvis Jack også fejlleveres denne gang, skal den lægges 2 meter fra grøften.
Kugler, der ender udenfor banen, hvad enten de trilles eller skubbes ud, er døde og skal fjernes og placeres bag den fjerneste grøft. En undtagelse er dog de kugler, som på deres vej berører Jack. Disse kugler betegnes ”toucher” og er stadig i spil (leven-de), selv om de ender i grøften. En toucher skal mærkes med kridt. Dette gælder dog ikke kugler, der bliver skubbet ind i Jack. En toucher er dog en død kugle, hvis den trilles eller skubbes ud over sidelinjen.
Hvis Jack i spillet skubbes ud over sidelinjen, er enden død og uden point. I næste ende er det den spiller, der startede den døde ende, der skal starte.
Hvis Jack skubbes bag banen, skal den ligge i grøften eller lige bag, hvor den krydsede baglinjen. Hvis Jack ender i grøften, skal dens placering tydeligt markeres med et mærke.

5.  Spillernes roller
Skipper går frem på banen og indikerer, med hvilken længde han ønsker Jack udlagt. Han vejleder også de øvrige spillere på holdet om, hvor han ønsker de placerer deres kugler.
”Treer”  foretager eventuelle målinger og bliver enige med modstanderens ”treer” om pointtallet.
”Toer” fører pointregnskabet, med mindre skipper selv ønsker at gøre det.
”Etter” på det hold der vandt sidste ende, placerer måtten, triller Jack, indikerer overfor skipper, når den ligger på midterlinjen og starter med at trille kuglerne. ”Etter” på det hold som tabte sidste ende, skal samle holdets kugler og placere dem bag eller ved siden af måtten.