Kontingent Udendørs – Ikke medlem

Priser udendørs for ikke-medlemmer
På nær ”klubdagene” onsdage og mandage (se ”Spilletider udendørs) skal alle være opmærksom på, at banerne kan være optaget.
Hvis medlemmer selv vil ud og spille en dag, så går ”gæster” forud i bookingen. Baggrunden er, at vi skal have brugt banerne så meget som muligt, så vi får endnu flere ud og spille.

Vores dygtige instruktører
For at sikre, at vores baner ikke bliver misbrugt, skal man altid have en instruktør med ud på banerne, når fremmede spiller.
En instruktør koster kr. 125 pr. time. Instruktøren er også ansvarlig for, at alle remedier er låst inde og arealet er ryddet ved spillets afslutning.

Pris
Prisen pr. spiller for 2 timers spil er 150 kr.
Den er incl. Bowls, Jack, måtter o.l.
Hertil kommer instruktørhonoraret på 125 kr. pr. time. Minimum 2 timer.

Mulighed for permanent medlemskab
Ønsker du et permanent medlemskab, så se ”Kontingent udendørs egne spillere”.
Hvis f.eks. du/I vil spille permanent i klubben, trækkes 100 kr. fra i et normalt kontingent alt efter hvilket du vælger.

Spørgsmål
Typisk vil formanden for Udendørs udvalget, Ole Leth (6155 8803) eller formanden (2045 5384 – mail ps@aktivforkus.dk) vide hvem, der kommer og spiller. Se kontaktdata under ”Bestyrelsen og Udvalg”.

På banerne gælder en minimumsalder på 12 år.
Og husk – Det er en forudsætning, at der er en ledig bane.
Der er videoovervågning på banerne.