Kontingent Udendørs -Medlemmer

Kontingent muligheder
Medlemmer kan tage familie og venner med ved at betale kr. 50 pr. spiller for 2 timer og 4 bowls.

Konto nr. er 6683-14058737

Når du indsætter beløbet, bedes du samtidig sætte dit navn i tekstfeltet som indbetalingsreference.
Du kan også betale via MobilePay på nr. 680045

Helårs kontingent
Pris for en helårssæson er kr. 800. Frit spil hele året.

Halvårs kontingent (sommer)
Pris for sommersæsonen kr. 500. Frit spil i sæsonen.

Mini kontingent (sommer)
Fra 1. juli til 15. september kr. 350.

Spillere med egne bowls
Hvis nogle har egne bowls med, opnår de følgende rabat
– kr. 100 ved et helårskontingent
– kr.  50 ved et sommerkontingent

Kontingentet er incl.:
– gratis kaffe / the
– en klubbluse, der udleveres ved klubbens julefrokost
– flere fester – en ved sæsonafslutningen indendørs i maj, en
julefrokost og bl.a. udendørs grill-hygge med en mindre
egenbetaling.

Prøvetime
I klubben har vi en fast tradition for, at nye medlemmer først starter med 1 – 2 prøverunder, før man melder sig ind. Det er du også velkommen til.

Spørgsmål
Typisk vil formanden for Udendørs udvalget, Ole Leth (6155 8803) eller formanden (2045 5384 – mail ps@aktivforkus.dk) vide hvem, der kommer og spiller. Se kontaktdata under ”Bestyrelsen og kontakter”.