De korte regler

”De korte regler” – og vores lidt tilrettede

For hvert nyt medlem bliver der udleveret et sæt af DGI’s korte regler .

Lokalt Vi har nogle lidt anderledes korte regler, der står beskrevet på den folierede side, som vi bruger på scoretavlen når vi spiller.

Hvordan spiller vi
Bowls spilles af to hold med 1 til 4 deltagere på hvert hold.
Alle spillere har samme antal bowls. Det ene hold med sorte og det andet med brune.

Der trækkes lod om hvilket hold der begynder med at spille. Vinderen kan vælge at spille først, eller hvis det ikke tidligere er besluttet, hvilken farve bowls holdet ønsker.

Hvert hold har en aftalt rækkefølge, der skal spilles i (etter, toer, treer og skipper). Denne rækkefølge gælder for hele spillet og føres på scorekortet.
LokaltDog har vi den regel, at vi ved ”pausen” kan skifte skipper, hvis der er 100% enighed om den beslutning. Hvis ikke, så fortsætter spillet som det startede.
Denne lokale regel gælder ikke ved turneringer, medmindre det er aftalt. Baggrunden er at det kan give et mere jævnbyrdigt og sjovere spil.

Et prøvekast fra hvert hold kan spilles før et spil. Et spil anses ikke for at være påbegyndt, før første gældende bowl er spillet.
Skipper på det hold der har vundet de foregående ”ende” starter med at placerer Jack på den hvide midterlinje (Jack-linjen) i enden af banen – målområdet.

I tilfælde af uafgjort ende (f.eks. pga. at Jack er ude af banen / lutter døde bowls) skal det hold, der begyndte forrige ende begynde igen efter DGIs regler.
Lokalt Her har vi en lokal regel for at sikre, at vi når at blive færdige indenfor de 2 timer, som vi typisk har til rådighed. I den situation placeres Jack på Jack-linjen nærmest mod spilleren.

Fodmåtten anbringes ved banens forkant mellem markeringerne og med den korte side mod banen i den ende spillet startes – startområdet.
Spilleren skal have sin ene fod på måtten og den anden indenfor afleveringslinjerne, når han spiller sin bowl, ellers dømmes der fodfejl og bowlen er ude af spillet og skal straks fjernes fra banen.

En bowl skal afleveres indenfor afleveringslinjerne (dvs. hånd og krop skal være indenfor linjerne) i startområdet ellers dømmes fejl og bowlen ude af spillet og skal straks fjernes fra banen.

Etter på det begyndende hold spiller sin første bowl så tæt på Jack som muligt. Herefter spiller etteren på det andet hold sin første bowl. Etter på første hold spiller sin næste bowl og således fortsættes indtil begges bowls er brugt.
Herefter er det Toer på første hold, der spiller sin første bowl og Toer på andet hold spiller sin første bowl osv.
Skipperne fra begge hold opholder sig ved målområdet, og er ”dommere” med hensyn til, om bowls er levende eller døde. De øvrige spillere opholder sig bag startområdet, og afventer deres tur.
Når det er Skippernes tur til at spille skifter alle plads, og det er så etterne fra begge hold, der er ”dommere”.
Det er Skipperens der anbefaler bowlens rute og slutplacering. Det foregår lige som i curling.
Når alle bowls er i ro ved målområdet opgøres point. Det hold, som har bowls nær-mest Jack får point. Man tæller point så længe holdets bowls er nærmere Jack end det andet holds. Der er altså kun et hold, som får point.
For at sikre den rigtige afstand mellem Jack og bowls bruger vi et målebånd.
Hvis en brun og en sort bowl er lige langt fra Jack kaldes det en bundet ende. Den tæller som en spillet ende men ender 0-0. Nu er ”enden” afsluttet.
Et spil hos os består af 8 eller 9 ender – normalt 9. I den første time inden pausen når man så mange ender man kan. Efter den tiltrængte pause spiller vi så resten.

En bowl er ude, hvis den triller ud over tæppekanten eller ikke når over grænsen (den hvide tværstreg før Jack-linjen), hvis den rammer centerblokken eller går i grøften uden af have ramt Jack.
Rammes Jack af en bowl, men forbliver på banen fortsætter Jack til sin nye position. En sådan bowl kaldes en ”toucher” og den kridtmarkeres.
En bowl der rammer Jack og forbliver på banen, også selvom den efterfølgende går i grøften er stadig levende.