Regler udendørs bowls

1. Spillere
På hvert hold er der en, to, tre eller fire spillere. Den sidste spiller på hvert hold er Skipper. Når der kun spilles med en spiller på hvert hold, er det nødvendigt at have en neutral markør.
Når der er en eller to spillere på hvert hold, bruger hver spiller fire kugler. Med tre spillere på hvert hold bruger hver spiller tre kugler, hvorimod der kun bruges to kugler pr. spiller med fire mand på hvert hold.

2. Bane og udstyr
Banen er 32 m lang og 4,5 m bred.
Måtten skal være 60 x 36 cm.

Jack er hvid.

Målebånd til at måle afstande mellem kugler og Jack.

Spray til kridtmarkering på en evt. ”toucher”.

Banen kræver flade sko med små riller.

3. Spillet
Der trækkes lod (plat eller krone) om hvilket hold, der begynder.

Den første spiller placerer måtten på midterlinjen mindst to meter fra bagkanten, og ruller Jack så langt som Skipper angiver, dog skal den være forbi 25 m markeringen, men dog ikke længere end der er mindst 2 m til den fjerneste ende.

Skipper flytter Jack på tværs under anvisning fra første spiller, indtil denne tilkendegiver over for Skipper, at Jack ligger på midterlinjen. Samme spiller som tril- lede Jack, triller også den første kugle. De øvrige spillere står bag måtten.

Spilleren på måtten tager et skridt frem, idet kuglen trilles. Bagerste fod skal være på eller inde over måtten, når kuglen slippes.

Deltagerne triller derefter skiftevis mellem ”etter”, skiftevis mellem ”toer” osv. indtil alle, bortset fra skipperne, som jo står ved Jack, har trillet deres kugler. Nu går de spillere, som har trillet deres kugler til et sted bag Jack, mens skipperne går til måtten og triller deres kugler.

Point udregnes i forhold til det antal kugler, der ligger nærmere Jack end modstandernes nærmeste.

Der spilles 18 ender medmindre andet er aftalt. Det er matchlederne fra hvert hold, der bestemmer antallet af ender.

4. Særlige betingelser
Hvis Jack i udspillet spilles i en afstand mindre en 2 meter fra den modsatte grøft, skal den flyttes til 2 meter mærket.
Spilles Jack ud af banen eller er for kort, får modstanderen Jack og skal nu forsøge at trille den ind i det lovlige område. Hvis Jack også fejlleveres denne gang, skal den lægges 2 meter fra grøften. Dog skal spilleren, som først trillede Jack, også trille den første kugle.

Kugler, der ender udenfor banen, hvad enten de trilles eller skubbes ud, er døde og skal fjernes og placeres bag den fjerneste grøft. En undtagelse er dog de kugler, som på deres vej berører Jack. Disse kugler betegnes ”toucher” og er stadig i spil (leven-de), selv om de ender i den bagerste grøft.

En toucher skal mærkes med kridt. Dette gælder dog ikke kugler, der bliver skubbet ind i Jack. En toucher er dog en død kugle, hvis den trilles eller skubbes ud over sidelinjen.

Hvis Jack i spillet skubbes ud over sidelinjen, er enden død og uden point. I næste ende er det den spiller, der startede den døde ende, der skal starte.

Hvis Jack skubbes bag banen og ender i grøften, skal dens placering tydeligt markeres med et mærke.

5. Spillernes roller
Skipper går frem på banen og indikerer, med hvilken længde han ønsker Jack udlagt. Han vejleder også de øvrige spillere på holdet om, hvor han ønsker de placerer deres kugler.

”Treer” foretager eventuelle målinger og bliver enige med modstanderens ”treer” om pointtallet.

”Toer” fører pointregnskabet, med mindre skipper selv ønsker at gøre det.

”Leder” på det hold, der vandt sidste ende placerer måtten, triller Jack, indikerer overfor Skipper, når den ligger på midterlinjen og starter med at trille kuglerne.