Om foreningen

KIF Bowls er en meget ny forening.
Efter vi hen over 2015 sammen med ÆldreSagens store lokale afdeling tog initiativ til at bringe denne herlige sport til Kolding blev foreningen stiftet 2. oktober 2015 ved en velbesøgt stiftende generalforsamling.
Efterfølgende lånte vi os frem til 2 baner og tilhørende rekvisitter hos KIFs Hovedforening – og så gik spillet i gang.

Nu har vi netop taget bane nr. 11 i brug. Det var hårdt tiltrængt, for at vi ikke ville blive for mange spillere på banerne.

Ud over det lidt anderledes spil, der spilles hele verden rundt, så er vi en flok meget trofaste spillere, der møder op fredag efter fredag til en spændende match, hvor vi trækker makkere.
Bowls vinder fortsat frem i Danmark, så vi glæder os til at følge udviklingen.

Vores mål er at vokse i medlemstallet, men det kræver at vi kan disponere over endnu flere baner. Derfor søger vi fortsat via fonde, og vi har fået mange sponsorer omkring sæsonstart 2017.

Vores langsigtede mål er at have Danmarks første udendørsbaner.

KIF Bowls er 1 af de 10 foreninger under KIF paraplyen.